Domeniul Denumire program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Nr. total ore Nr. credite transferabile ECTS Număr aprobare MEN Taxă de studiu  (în lei)
Management  Managementul afacerilor 180 20 34117/ 07.03.2013
 1.400
Management  Managementul activităților de turism 180  20  34117 / 07.03.2013 1.400 
Management  Managementul activităților comerciale 180 20  34117 / 07.03.2013 1.400 
Management  Managementul organizațiilor de învățământ 180  20  34117 / 07.03.2013 1.400 

mod_eprivacy

Program secretariat

Luni - Joi: 10:00 - 12:00

Cristi

Programe postuniversitare

Autentificare